BeeSys - servisní a CRM systém

Servisní případy

Evidence a správa s. případů

Dispečink

Vedení dispečinkových služeb

Adresář

Evidence a správa klientů

Příležitosti

Evidence příležitostí

Projekty

Správa projektů

Dokumenty

Evidence dokumentů

Nabídky

Nabídkový systém

Úkoly

Správa úkolů

Statistiky

Statistické sestavy

01
O systému BeeSys

servisní a CRM systém

Modulární systém BeeSys se orientuje na řízení vztahů se zákazníky jak po obchodní stránce, tak i po stránce technické. Od řízení procesů přes evidenci až po případné hlídání a upozorňování na další fáze stavů v pracovním postupu.

Propojení servisního systému a CRM funkcí zjednodušuje i společné využívání evidence klientů, kontaktních osob a třeba i evidence a správy dokumentů a dokladů.

BeeSys on Mac and iPad

Pro koho je určena

servisní část systému?

servisní systém

Ve většině společností či organizací existuje oddělení, které poskytuje servisní služby a vyřizuje zadané požadavky. Nejčastěji tato oddělení bývají ukryta pod názvy jako BackOffice, Customer Care, Help Desk či IT, ale v obecném pojetí to může být libovolná technická či obchodní podpora, právní nebo ekonomické oddělení apod.

Požadavky přitom mohou přicházet jak zevnitř organizace, tak zvenčí. I když každá společnost nebo organizace má své specifické potřeby, z praxe víme, že nástroje a procesy umožňující efektivní řešení a sledování servisních požadavků jsou naopak poměrně unifikované.

Servisní případ

Pojmem „Servisní případ“ se rozumí všechny nahlášené požadavky jak zvenčí (od klientů nebo externích spolupracovníků) tak i zevnitř organizace.

obchodní část systému?

CRM

Téměř každá společnost jakékoliv velikosti potřebuje evidovat, třídit a zpracovávat údaje o zákaznících, především jejich kontakty, probíhající obchodní procesy a dosahované obchodní cíle.

Cílem CRM části systému BeeSys je především zlepšit cílení služeb, lépe porozumět zákazníkům a identifikovat jejich konkrétní potřeby. To umožňuje budovat dlouhodobě prospěšné vztahy se zákazníky a tím vytěžit z jednoho zákazníka větší zisk. Protože stávající zákazníci jsou pro firmu nejhodnotnější, vyplatí se pomocí CRM systému zajistit si jejich věrnost a důkladně o ně pečovat.

CRM

CRM je zkratka z anglického Customer Relationship Management a označují se tak systémy pro řízení vztahů se zákazníky.

Chtěl bych si nechat předvést systém BeeSys

02
Funkce

systému BeeSys

Systém BeeSys

Základní společné funkce systému

 • Přehledová nástěnka
 • Evidence a správa klientů
 • Evidence smluvních služeb
 • Správa přístupů do systému
 • Evidence dokumentů
 • Evidence dokladů
 • Správa úkolů
 • Statistiky a sestavy

Servisní systém

Základní funkce servisní části systému

 • Evidence a správa ser. případů
 • Evidence provedených prací
 • Evidence komunikace
 • Evidence použitého zboží
 • Evidence souborových příloh
 • Evidence průběhu ser. případů
 • SLA - mezní časové hodnoty
 • Dispečink

CRM systém

Základní funkce obchodní části systému

 • Evidence a správa klientů
 • Evidence a správa příležitostí
 • Filtrovaný výpis příležitostí
 • Evidence a správa projektů
 • Filtrovaný výpis projektů
 • Evidence a správa nabídek
 • Hlídání pracovních postupů
 • Notifikace
03
Ukázky

systému BeeSys

Přihlášení do systému

Úvodní obrazovka s přihlášením do systému.

Nástěnka

Po přihlášení do systému uživatele uvítá nástěnka s přehledem nejdůležitějších informací.

Nahlášení servisního případu

Jednou z možností jak nahlásit servisní případ je přímé zadání v systému.

Výpis servisních případů

Filtrovaný a tříditelný výpis servisních případů se znázorněním termínů a SLA.

Detail servisního případu

Zobrazení detailu servisního případu.

Detail šablony

Detail šablony pro automatické generování servisních případů.

Zadání firmy

Vytvoření nové firmy v adresáři firem.

Detail firmy

Zobrazení detailu firmy v adresáři firem.

Zadání příležitosti

Vytvoření nové příležitosti v CRM systému.

Výpis příležitostí

Filtrovaný a tříditelný výpis příležitostí.

Zadání projektu

Vytvoření nového projektu v CRM systému.

Výpis projektů

Filtrovaný a tříditelný výpis projektů.

04
Kontaktní informace

Napište nám

Máte-li nějaké dotazy nebo chtěly byste si nechat předvést systém BeeSys, zanechte na sebe kontakt vyplněním kontaktního formuláře.
Co nejdříve Vás budeme kontaktovat.

SANDL.cz s.r.o.
Traťová 598/4, 619 00 Brno - Horní Heršpice
E-mail: obchod (@) beesys.cz
Telefon: +420 776 246 316

Děkujeme Vaše zpráva byla odeslána!
[SMTP] Error! Internal server error!
Pozor! Je třeba vyplnit všechny požadované (*) informace!
Chtěl(a) bych