BeeSys - servisní a CRM systém

Servisní případy

Evidence a správa s. případů

Dispečink

Vedení dispečinkových služeb

Adresář

Evidence a správa klientů

Příležitosti

Evidence příležitostí

Projekty

Správa projektů

Dokumenty

Evidence dokumentů

Nabídky

Nabídkový systém

Objednávky

Objednávkový systém

Statistiky

Statistické sestavy

Kalendář

Kalendářové zobrazení

Události

Správa událostí

Úkoly

Správa úkolů

Systému BeeSys

Představení systému BeeSys

01
O systému BeeSys

servisní a CRM systém

Modulární systém BeeSys se orientuje na řízení vztahů se zákazníky jak po obchodní stránce, tak i po stránce technické. Od řízení procesů přes evidenci až po případné hlídání a upozorňování na další fáze stavů v pracovním postupu.

Propojení servisního systému a CRM funkcí zjednodušuje i společné využívání evidence klientů, kontaktních osob a třeba i evidence a správy dokumentů a dokladů.

BeeSys on Mac and iPad

Pro koho je určena

servisní část systému?

servisní systém

Ve většině společností či organizací existuje oddělení, které poskytuje servisní služby a vyřizuje zadané požadavky. Nejčastěji tato oddělení bývají ukryta pod názvy jako BackOffice, Customer Care, Help Desk či IT, ale v obecném pojetí to může být libovolná technická či obchodní podpora, právní nebo ekonomické oddělení apod.

Požadavky přitom mohou přicházet jak zevnitř organizace, tak zvenčí. I když každá společnost nebo organizace má své specifické potřeby, z praxe víme, že nástroje a procesy umožňující efektivní řešení a sledování servisních požadavků jsou naopak poměrně unifikované.

Servisní případ

Pojmem „Servisní případ“ se rozumí všechny nahlášené požadavky jak zvenčí (od klientů nebo externích spolupracovníků) tak i zevnitř organizace.

obchodní část systému?

CRM

Téměř každá společnost jakékoliv velikosti potřebuje evidovat, třídit a zpracovávat údaje o zákaznících, především jejich kontakty, probíhající obchodní procesy a dosahované obchodní cíle.

Cílem CRM části systému BeeSys je především zlepšit cílení služeb, lépe porozumět zákazníkům a identifikovat jejich konkrétní potřeby. To umožňuje budovat dlouhodobě prospěšné vztahy se zákazníky a tím vytěžit z jednoho zákazníka větší zisk. Protože stávající zákazníci jsou pro firmu nejhodnotnější, vyplatí se pomocí CRM systému zajistit si jejich věrnost a důkladně o ně pečovat.

CRM

CRM je zkratka z anglického Customer Relationship Management a označují se tak systémy pro řízení vztahů se zákazníky.

Předvédení systému BeeSys

Chtěl bych si nechat předvést systém BeeSys

Funkce systému BeeSys

02
Funkce

systému BeeSys

Systém BeeSys

Společné a kalendářové funkce systému

 • Přehledová nástěnka
 • Evidence a správa klientů
 • Evidence smluvních služeb
 • Správa přístupů do systému
 • Evidence dokumentů
 • Evidence dokladů
 • Správa úkolů
 • Správa událostí
 • Statistiky a sestavy

Servisní systém

Základní funkce servisní části systému

 • Evidence a správa ser. případů
 • Evidence provedených prací
 • Evidence použitého zboží
 • Evidence komunikace
 • Evidence souborových příloh
 • Evidence průběhu ser. případů
 • SLA - mezní časové hodnoty
 • Podpis předávacího protokolu
 • Dispečink

CRM systém

Základní funkce obchodní části systému

 • Evidence a správa klientů
 • Evidence a správa příležitostí
 • Filtrovaný výpis příležitostí
 • Evidence a správa projektů
 • Filtrovaný výpis projektů
 • Evidence a správa nabídek
 • Evidence a správa objednávek
 • Hlídání pracovních postupů
 • Notifikace

Vyzkoušení zdarma systému BeeSys

Chtěl bych vyzkoušet systém BeeSys

Ukázky systému BeeSys

03
Ukázky

systému BeeSys

Přihlášení do systému

Úvodní obrazovka s přihlášením do systému.

Nástěnka

Po přihlášení do systému uživatele uvítá nástěnka s přehledem nejdůležitějších informací.

Nahlášení servisního případu

Jednou z možností jak nahlásit servisní případ je přímé zadání v systému.

Výpis servisních případů

Filtrovaný a tříditelný výpis servisních případů se znázorněním termínů a SLA.

Detail servisního případu

Zobrazení detailu servisního případu.

Detail šablony

Detail šablony pro automatické generování servisních případů.

Zadání firmy

Vytvoření nové firmy v adresáři firem.

Detail firmy

Zobrazení detailu firmy v adresáři firem.

Zadání příležitosti

Vytvoření nové příležitosti v CRM systému.

Výpis příležitostí

Filtrovaný a tříditelný výpis příležitostí.

Zadání projektu

Vytvoření nového projektu v CRM systému.

Výpis projektů

Filtrovaný a tříditelný výpis projektů.

Kontaktní informace

04
Kontaktní informace

Napište nám

Adresa

Pražákova 1024/66a,
639 00  Brno

Telefon

+420 776 246 316

Máte-li nějaké dotazy nebo chtěly byste si nechat předvést systém BeeSys, zanechte na sebe kontakt vyplněním kontaktního formuláře.
Co nejdříve Vás budeme kontaktovat.

Systém BeeSys vyvíjí a provozuje společnost
SANDL.cz s.r.o.
IČ: 04585640
DIČ: CZ04585640

Děkujeme Vaše zpráva byla odeslána!
[SMTP] Error! Internal server error!
Pozor! Je třeba vyplnit všechny požadované (*) informace!
Chtěl(a) bych