BeeSys - servisní systém a CRM

Funkce systému BeeSys

Základní funkce servisního systému

Evidence a správa servisních případů s postupným vývojem stavů dle nastavených pracovních postupů.
Výpis servisních případů lze filtrovat a třídit dle množství parametrů.
Pro evidenci klientů slouží adresář firem a kontaktů.
U jednotlivých servisních případů je možné sledovat a evidovat komunikace mezi techniky a klienty.
U jednotlivých servisních případů je možné evidovat provedené práce.
U jednotlivých servisních případů je možné evidovat použitý materiál či dodané zboží.
K jednotlivým servisním případům je možné nahrát souborové přílohy pro případné rozšíření či upřesnění případu.
Evidence průběhu, změn stavů a důležitých parametrů u jednotlivých servisních případů.
Správa přístupů do systému je řešená na různých úrovních – zaměstnanec, klient, pověřený zaměstnanec.
Při všech procesek dochází ke kontrole oprávnění, například při změně stavů servisních případů.
Jednotlivé stavy případů, dispečinkové funkce a hlídání funkčností systému jsou navázány na emailové či SMS notifikace.
Vedení dispečinkových služeb a příslužby.

Další funkce servisního systému

Úvodní přehledová stráka, přizpůsobená pro každého uživatele systému.
Tisk protokolů servisních případů dle přednastavených šablon.
Automatické vytváření servisních případů dle nastavitelných šablon.
Evidence automobilů u zaměstnanců s návazností na evidenci provedených prací u jednotlivých servisních případů.
Eskalace upozornění na nepřidělení servisních případů.
Eskalace upozornění na neřešení přidělených servisních případů.
Hlídání a upozornění na servisní případy po termínu řešení.
Evidence a možnost přidělení smluvní služby k jednotlivým servisním případům s definicí severity, plnění a mezních časových hodnot, do kdy by měl být požadavek řešen a vyřešen.
Evidence a možnost přidělení SLA k jednotlivým servisním případům s definicí severity, plnění a mezních časových hodnot, do kdy by měl být požadavek řešen a vyřešen.
Evidence důležitých dokumentů u jednotlivých firem (například servisních smluv).
Statistiky odpracovaných hodin, stráveného času na cestě, ujetých km, dispečinku, konfliktních položek. Filtrované sestavy provedených prací dle zaměstnanců a klientů.
Možnost nastavení zvukové signalizace.

Možnosti nahlášení servisního případu

Nahlásit svůj požadavek a zaevidovat ho v servisním systému lze hned několika způsoby.

  1. Přímým zadáním v servisním systému
  2. Zasláním na email helpdesku
  3. Telefonicky
  4. Automaticky generovaným případem dle šablony
  5. Přes programy třetích stran (např. CRM systémy)

Předvedení systému BeeSys

Chtěl bych si nechat předvést systém BeeSys

Základní funkce CRM systému

Pro evidenci klientů slouží adresář firem a kontaktů.
Evidence a správa příležitostí s postupným vývojem stavů dle nastavených pracovních postupů.
Evidence a správa projektů s postupným vývojem stavů dle nastavených pracovních postupů.
Evidence a správa nabídek s postupným vývojem stavů dle nastavených pracovních postupů.
Evidence a správa objednávek s postupným vývojem stavů dle nastavených pracovních postupů.

Další funkce CRM systému

Výpis příležitostí lze filtrovat a třídit dle množství parametrů.
Výpis projektů lze filtrovat a třídit dle množství parametrů.
U jednotlivých stavů příležitostí a projektů jsou hlídány termíny, oprávnění, navázané akce či notifikace dle nastavených pracovních postupů.
Jednotlivé stavy příležitostí a projektů jsou navázány na emailové či SMS notifikace.
Schvalovací postupy pro nadlimitní nabídky a objednávky.

Vyzkoušení zdarma systému BeeSys

Chtěl bych vyzkoušet systém BeeSys